Svenska folkbyggens Brf Nr 3 i Stockholm är en bostadsrättsförening upprättad 1944. Föreningen består av tre hus med sammanlagt 59 lägenheter. 

Våra hus:

Byggår: 1943 – 1944
Typ av hus: flerfamljshus 3 st fastigheter, silvergranen 4,6 & 7
Antal våningar. 3
Hiss: saknas
Antal lgh: 59 st
Antal garage: 1 st, uthyrt till medlem.
Fönster: 2 glas, utvändgt energiglas
Uppvärmning: fjärrvärme
Ventilation: Självdrag

Övrigt

Kabel TV – Bredband Telenor AB, ingår i avgift: TV Bas, 16 kanaler
Bredband: 250/250 Mbit/s ingår i avgiften.
Cykelrum: 4 st inom föreningen
Cykelställ: 3 st
Tvättstuga: 2 st varav 1 st är obokningsbar, med adress Kyndelsmässogränd 14.
Lokaler: föreningslokal 1 st med adress Kyndelsmässogränd 12.
Övernattningslokal för medlemmar att hyra, med adress Kyndelsmässogränd 14.

Stambytt: 1995 -1996
Fasadrenoverat: 1995 – 1996
OVK besiktat: 2005 – 2006
Installation råttstopp: 2006
Radonmätning: 2006- 2007
Energideklaration: 2008
Underhållsplan: 2008
Nya balkonger: 2009
Vindisolering: 2009
K-märkning: Grön: 2009
Markarbeten staket: 2011
Övernattningsrum: 2012
Taksäkerhet: 2013
Miljökontrollbesiktat: 2013 – 2014
OVK-Besiktat: 2013 – 2014
Stamspolning:  2014
Portrenovering 2015 Energiglas
Matavfallsinstallation: 2015
Fönsterrenovering: 2015 – 2016 
Wisetraps/giljotiner på stammar: 2016
Relining av 1 st stam: 2017
Fasadlagning av 3 sidor: 2017
Asfaltering: 2018
Energideklaration: 2018
Underhållsplan: 2019
Radonmätning: 2019 – 2020
Ny fjärrvärmecentral: 2019 – 2020
Fasadrenovering: 2020