Byggplanerna för Midsommarkransen var inriktade på arbetarbostäder: billiga hyreslägenheter och bra kommunikationer skulle konkurrera med innerstadens trångbodda alternativ. Området norr om Vattenledningsvägen döptes till Tellusborg efter bolagsnamnen Tellus och Nyborg. Det södra området fick heta Midsommarkransen och där var det AB Förstaden Midsommarkransen som styckade upp tomter och lät bygga. Man bildade även AB Södra förstadsbanan som 1911 öppnade spårvägslinjer till både Aspudden och Midsommarkransen för att underlätta tomtförsäljningen. En av exploatörerna, Percy Tamm, bodde själv i en villa här ute, ”Tammens kåk”, där han lät installera ett badrum – det första och enda på många år i Midsommarkransen.

Tellusborg och Midsommarkransen

Den uppskattade arkitekten och sedermera stadsarkitekten Per Olof Hallman upprättade den första stadsplanen 1907 med ”täta, slutna och oregelbundna kvarter” som i innerstan; ”en varierande men sammanhållen bebyggelse”. Den omfattade 30 kvarter med bostadshus med plats i mitten för kyrka och kommunalhus och i utkanten för villabebyggelse. Mycket i planen ändrades dock, exploateringsgraden ökades och 1910 kom en ny stadsplan där antalet villor minskats till förmån för fler trevåningshus. Lägenheterna var små men med för tiden god standard med rinnande vatten och wc. Midsommarkransen tillhörde till 1913 Liljeholmens municipalsamhälle men inkorporerades därefter med Stockholm. Själva stadsdelen Midsommarkransen bildades 1926. På 30-talet drogs gränsen delvis om så att området öster om den nuvarande tunnelbanan tillföll stadsdelen Västberga. Genom att Midsommarkransen så långsamt byggdes ut har stadsdelen fått en rolig blandning av i stort sett alla byggstilar som förekommit under 1900-talet. På 1910-talet byggde man i en stil blandad av jugend och nationalromantik, på 20-talet klassicistiska kåkar med stiliga portar och spröjsade fönster, under 30-talet kom funktionalistiska smalhus, ”skokartongerna”, på 40-talet barnrikehusen i rött tegel vid Svandammsplan och uppe på Främlingsvägen nära kyrkan. En ”citysanering i miniatyr” på 60-talet när tunnelbanan kom omdanade trakten kring Midsommarkransens ”centrum”. I dag pågår omvandlingen av industrifastigheter och många nya bostäder förväntas. Befolkning Från blygsamma 2000 invånare 1912, ”uteslutande arbetare”, bodde här som mest c:a 16000 (många barn!) 1949. Idag har invånarantalet sjunkit till ungefär 7500.

Gatunamn i Midsommarkransen

Efter en namnrevision 1924 lanserades årstidsnamn på gatorna i Midsommarkransen (Aprilgatan, Höstgatan) förutom namn som anknöt till midsommar som Ringdansvägen och Majstångsvägen. Senare tog man namn också efter andra helger som pingst. Tellusborgsvägen kallades tidigare Esplanaden vilket enligt Stockholms stads namnberedning var ”olämpligt”. Gatan påstås sedan ha haft fyra olika namn genom åren. Vattenledningsvägen går längs vattenledningen från Norsborg i Botkyrka till vattencisternerna på Nybohovsberget. Den drogs fram år 1900 och fick namnet fastställt 1915. Många av dem som arbetade som anläggare, ”vattenrallarna”, bosatte sig sedan i trakten.

Tellus – bio, idrott och kultur

Biografen Tellus som var igång 1920-1980 på Vattenledningsvägen 46 drivs idag av kulturföreningen med samma namn. År 1930 öppnades även biograferna Svanen på Svandammsvägen och Saba på Erikslundsgatan; båda nedlagda under ”biodöden” på 1960-talet. Tellus heter också den lokala idrottsföreningen, bildad 1921. Till en början var klubben så fattig att bara hälften av grabbarna i bandylaget hade råd med skridskor under matcherna på Svandammens is. Resten spelade i vanliga vinterkängor… Uppenbarelsekyrkan invigdes 1961. Motiven på de sju fönstren är hämtade från Uppenbarelseboken i Bibeln; därav kyrkans namn.